Project Description

Energioptimering offentliga byggnader, Södertälje

310 kWp skräddarsydd lösning för fyra byggnader

I samband med energioptimering av offentliga byggnader projekterade och installerade Solarfuture på uppdrag av Telge Fastigheter AB i Södertälje solcellsanläggningar på Morabergs studiecentrum, Ronnaskolan, Kaxberg och Wasahallen. Totalt installerades fyra system med en total effekt 310 KWp. Installationer består av 1017 st. monokristalliniska paneler med en paneleffekt på 305 W per styck. Installationerna är anslutna till byggnadernas elsystem för att direkt åstadkomma en minska förbrukning av externt tillförd el till byggnaderna. Varje anläggning är anpassad och skräddarsydd för maximal produktion.

Anläggningen:

Paneltyp: Monokristallina 305 W
Antal paneler: 1.017 st.
Växelriktare: 13 st. 20 kW
Montagesystem: Ballastsystem, platt tak (takpapp)
Panelplacering: Söder
Panellutning: 0-5°
Anläggningens area: 1.729 m2
Total effekt: 310 kWp
Simulerad årlig effekt: 275.210 kWh
CO2 minskning: 218.200 kg/år