Project Description

Hässleholms Sjukhus

70 kWp solcellsanläggning på platt tak

2018 fick byggnad 30 på Hässleholms sjukhus en 70 kWp solcellsanläggning. Anläggningen består av 252 polykristallina paneler med en effekt på 280 W. Panelerna är kopplade till 3 st. högeffektiva växelriktare. En brandmansbrytare installerades på taket och en nödstopspanel i entrén. Anläggningen är dessutom kopplade till ett avancerat övervakningssystem som är inkopplat i byggnadens DUC system och har en informationsskärm som visar elproduktionen vid byggnadens huvudentré.

Anläggningen:

Paneltyp: Polykristallina 280 W
Antal paneler: 252 st.
Växelriktare: 3 st. med 3 fas
Montagesystem: Ballastsystem, Platt tak
Panelplacering: Öst/Väst
Panellutning: 10°
Anläggningens area: 430 m2
Total effekt: 70,56 kWp
Simulerad årlig effekt: 58.224 kWh
CO2 minskning: 34.935 kg/år