Project Description

Öresundsbron – Etapp 1

255 kWp solcellsanläggning

Under 2018 projekterade och levererade SolarFuture en 255 kWp-anläggning till Öresundsbrokonsortiet – placerad mellan järnväg och betalstationen vid den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Solcellsanläggningen är en del av en större energioptimering kring bron och de administrativa byggnader som ingår i verksamheten. Uppdraget omfattade mycket speciella krav kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och anpassning till landskapsbild och säkerhet. Installationen omfattar tuffa krav med nära förbipasserande höghastighetståg, utsatt marin miljö med salter och kraftiga vindar samt helautomatisk övervakning, drift och underhåll. Byggarbetsplatsen är särskilt riskfylld med speciella skyddsaspekter, stor närhet till störande tåg- och biltrafik, som medför extra ordinära försiktighetsmått och samordningskrav, en grundlig säkerhetsanalys med platsanpassad kontroll, utbildning och instruktioner till samtliga medarbetare innan arbetet kunde påbörjas.

Anläggningen applicerades i landskapet integrerat längs en sluttning med lutning mot söder och med svarta solceller anslutna till robusta växelriktare med ett inbyggt övervakningssystem. Monteringssystemet är speciellt utformad och designad för att klara den krävande miljön med alla unika påfrestningar och krav samt samtidigt skapa ett naturligt inslag i den rådande landskapsbilden.

Anläggningen:

Paneltyp: Monokristallina 295 W
Antal paneler: 864 st.
Växelriktare: 3 fas 36 kW med 8 MPPT
Montagesystem: Markanläggning
Panelplacering: Söder
Panellutning: 30°
Anläggningens area: 1.500 m2
Total effekt: 255 kWp
Simulerad årlig effekt: 260.000 kWh
CO2 minskning: 157.000 kg/år