Project Description

Vårdcentral i Habo Kommun

Uppdragsbeskrivning:

2019 monterade SolarFuture en solcellsanläggning på en av vårdcentralerna i Habo Kommun. Anläggningen har en effekt på 120,25 kWp. Bakgrunden till att dom väljer installera en solcellsanläggning är för att möta kommunens gröna strategi.  Solcellsanläggningen består av 370 st. All-Black Monokristallina paneler med en effekt på 325 W som tillsammans kommer producera över 111.000 kWh årligt.

Anläggningen har en brandmansbrytare samt en solstrålningsmätare som är kopplade till ett övervakningssystem och slår larm ifall anläggningens elproduktion skiljer sig ifrån den väntade produktionen.

Vårdcentralen hade även ett önskemål om att visa den egna elproduktionen för sina besökare varvid en display installerades där detta följs.

Anläggningen:

Paneltyp: Monokristallina 325 W
Antal paneler: 370 st.
Växelriktare: 2 st. 36 kW samt 1 st. 30 kW, 3 fas
Montagesystem: Takkrok
Panelplacering: Lutande tegeltak. Syd/Sydväst
Tak lutning: 24°
Anläggningens area: 623,5 m2
Total effekt: 120,25 kWp
Simulerad årlig effekt: 111.261 kWh
CO2 minskning: 66.757 kg/år