SOLCELLER FÖR TAKYTOR

Ett solcellssystem förbättrar en byggnads miljöprestanda och därmed ökar fastighetens värde. För platta tak används två lösningar: ballastsystem eller fast monterade. Solcellssystemet kan också integreras i taket vid sluttande tak.

SOLCELLER FÖR TAKYTOR

Ett solcellssystem förbättrar en byggnads miljöprestanda och därmed ökar fastighetens värde. För platta tak används två lösningar: ballastsystem eller fast monterade. Solcellssystemet kan också integreras i taket vid sluttande tak.

BALLASTSYSTEM

På platta tak är ett av de vanligaste montagesystemen det så kallade Ballastsystemet. Systemet består av enklare aluminiumprofiler som beroende på vind och snöbelastning hålls på plats med tyngder, sk ballast. Tyngderna utgörs av cementstenar som placeras i profilerna för att tynga ner montagesystemet. 

Fördelen är att det går snabbt att montera och att ingen håltagning genom taktäktskikt är nödvändigt. Nackdelen är att systemet har en högre vikt vid stora vindlaster och därmed kan begränsas av takets bärighet. Har taket en lutning på över 4 – 5 grader så är systemet inte lämpligt.

För att optimera egenförbrukningen efter en unik förbrukningsprofil kan en öst/väst anläggning vara den bästa lösningen. Med en öst/västlig anläggning är produktionen jämnt fördelad över dagen. Vid en anläggning med söderläge är den största produktionen mitt på dagen. 

Ballastsystem erbjuder ofta en kostnadseffektiv lösning med tilltalande ekonomisk avkastning.

En solcellsanläggning producerar billig miljövänlig el med en livslängd på mer än 30 år

FAST MONTERADE TAKSYSTEM

Möjligheterna med fast monterade taksystem är nästan obegränsade. Oftast används angöringsplattor (befästningsplattor) för att fastgöra systemet på taket antingen enbart limmade med tjärpapp eller fixerade med en fastgörande bult ned genom taket i en takstol. 

Fördelarna med ett fast monterat system är dess låga vikt samtidigt som de kan appliceras på praktiskt taget alla byggnader oavsett höjd och utformning av byggnaden.

Södertälje

10 års garanti ges på alla våra anläggningar och produktioner

LUTANDE TAK

Ett solcellssystem kan monteras på alla typer av lutande tak, oavsett om det är takpannor, metall, plåt eller råspont med tjärpapp. Det finns designmässigt stora möjligt att integrera solcellerna i taket så att till exempel solceller och takpannor är på samma nivå.

Oftast är systemet monterat ovanpå det befintliga taket med monteringsutrustning anpassad till taktypen.