MARKANLÆG

Fordelene ved jordplaceret anlæg er, at det ikke er begrænset af en bestemt orientering, men kan placeres således at den optimale effekt opnås.

MARKANLÆG

Fordelene ved jordplaceret anlæg er, at det ikke er begrænset af en bestemt orientering, men kan placeres således at den optimale effekt opnås.

MARKANLÆG

Da tilgængeligheden for et jordplaceret anlæg ofte er ideelle, kan omkostningerne reduceres betydeligt. Dette gør at jordplaceret anlæg ofte er den billigste type solcelleanlæg.

Jordplacerede anlæg kan monteres på stativer i op til fem rækker over hinanden. Stativerne fastgøres til fundamenter som placeres i eller oven på jordoverfladen. Fundaments typen er meget afhængig af anlæggets beliggenhed samt markens jordbundsforhold.

I samarbejde med anerkendte rådgivere udarbejder vi nødvendige beregninger og dokumentation for et nøglefærdigt jordplaceret anlæg.

solar-field

Markanlæg er billige at opføre og placeres så de producerer maksimalt. Det giver en lav kWh pris og en kort tilbagebetalingstid.

ØRESUNDSBROEN REFERENCE

Øresundsbroen

I 2018 leverede SolarFuture i samarbejde med Solarpark DK et 255 kWp anlæg til Øresundsbro Konsortiet. Anlægget er en del af en større energioptimering af broen og administrationsbygningen. Anlægget blev udført med højeffektive full black solceller for at reducere både genskær fra panelerne samt give en ensartet fremtoning i landskabet. Solcellerne blev tilsluttet 6 stk. 36 kW invertere med indbygget overvågningssystem.

Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn

I 2020 leverede SolarFuture et 435 kW solcelleanlæg til Trelleborg Hamn. Solcelleanlægget blev monteret på havnens østlige mole i en strækning på 380m. Grundet anlæggets placering blev solcellerne monteret med et specielt designet montagesystem som er yderst modstandsdygtig for de ekstreme vind- og saltvandspåvirkninger. 

Hele systemet består af 1.296 stk. monokrystallinske solcellepaneler med en paneleffekt på 335 W, som er tilsluttet til 6 stk. 60 kW invertere. Anlægget producerer ca. 460.000 kWh/årligt, og skal dække dele af havnens energiforbrug.

Produktionen fra anlægget bliver monitoreret gennem et avanceret overvågningssystem tilknyttet en mindre vejrstation.