MARKANLÄGGNING

Fördelen med markplacerade anläggningar är att den inte begränsas av en byggnad, utan kan placeras fritt för att uppnå maximal energiproduktion.

MARKANLÄGGNING

Fördelen med markplacerade anläggningar är att den inte begränsas av en byggnad, utan kan placeras fritt för att uppnå maximal energiproduktion.

MARKANLÄGGNING

Fördelarna med en markanläggning är att maximal energiproduktion kan åstadkommas oftast utan begränsningar till exempel taklutning, orientering mot solen och skuggning. Detta gör att markplacerade solceller har visat sig bli den bästa utformningen som är lämplig för kraftproduktion i större skala.

Markplacerade installationer monteras på en markställning. Ställningen förankras antingen i eller ovanpå markytan. Typen av förankring projekteras och bestäms utifrån läge och markförhållanden.

Markanläggningar är billiga att bygga och placeras så att de producerar maximalt med energi samt ger ett lågt kWh-pris med en god ekonomisk avkastning.

Öresundsbron

Under 2018 projekterade och levererade Solarfuture en 255 kWp-anläggning till Öresundsbrokonsortiet placerad mellan järnväg och betalstationen vid den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Solcellsanläggningen är en del av en större energioptimering kring bron och de administrativa byggnader som ingår i verksamheten. Uppdraget omfattade mycket speciella krav kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och anpassning till landskapsbild och säkerhet.

Installationen omfattar tuffa krav med nära förbipasserande höghastighetståg, utsatt marin miljö med salter och kraftiga vindar samt helautomatisk övervakning, drift och underhåll. Byggarbetsplatsen är särskilt riskfylld med speciella skyddsaspekter, stor närhet till störande tåg- och biltrafik, som medför extra ordinära försiktighetsmått och samordningskrav, en grundlig säkerhetsanalys med platsanpassad kontroll, utbildning och instruktioner till samtliga medarbetare innan arbetet kunde påbörjas.

Anläggningen applicerades i landskapet integrerat längs en sluttning med lutning mot söder och med svarta solceller anslutna till robusta växelriktare med ett inbyggt övervakningssystem. Monteringssystemet är speciellt utformad och ”designad” för att klara den krävande miljön med alla unika påfrestningar och krav samt samtidigt skapa ett naturligt inslag i den rådande landskapsbilden.

Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn

Under 2020 levererade SolarFuture en 435 kW solcellsanläggning till Trelleborgs Hamn. Solcellsanläggningen är monterad på hamnens östliga pir – 380m lång. Solcellernas placering möjliggjordes genom ett specialdesignat monteringssystems som är kraftfullt och ytterst motståndskraftigt för de tuffa väderförhållanden från både vind och saltvatten.

Systemet består av 1.296 st monokristallina solcellpaneller med en effekt på 335 W seriekopplade till 6 stycken 60 kW växelriktare och ger en produktion på ca 460.000 kWh/år vilket täcker delar av hamnens energiförbrukning.

Anläggningens produktion övervakas av ett avancerat övervakningssystem – uppkopplat till en mindre väderstation.