Projekbeskrivelse

Sundmolen 5.03

29 kWp solcelleanlæg på fladt tag

I 2017 fik hovedhuset samt rækkehusene på Sundmolen 5.03 monteret i alt 12 solcelleanlæg. Anlæggene er med til at indfri kravene til energirammen og yder årligt mere end 24.000 kWh. Produktionen fra hovedhusets anlæg skal dække foreningens fælles vaskeri-, belysning- og ventilationsforbrug.

Anlægsdata:

Paneltype: Monokrystallinske 300 W

Polykrystallinske 270 W

Antal paneler: 100 stk.
Inverter: 3 faset invertere
Montagesystem: SDK til fladt paptag
Panelplacering: Tagparallelt
Panelhældning: 0-4°
Anlægsareal: 165 m2
Samlet effekt: 28,68 kWp
Simuleret årlige effekt: 24.203 kWh
CO2 besparelse: 14.522 kg/år