Projekbeskrivelse

Sundmolen 5.05

35 kWp solcelleanlæg på fladt tag

I 2018 fik de tre blokke på Sundmolen 5.05 monteret et samlet solcelleanlæg på 35 kW. Anlæggene er med til at indfri kravene til energirammen og yder årligt mere end 29.000 kWh. Produktionen fra hovedhusets anlæg skal dække foreningens fælles vaskeri-, belysning- og ventilationsforbrug.

Anlægsdata:

Paneltype: Polykrystallinske 285 W
Antal paneler: 123 stk.
Inverter: 3 faset invertere
Montagesystem: SDK til fladt paptag
Panelplacering: Tagparallelt
Panelhældning: 0-4°
Anlægsareal: 206 m2
Samlet effekt: 35,06 kWp
Simuleret årlige effekt: 29.907 kWh
CO2 besparelse: 17.944 kg/år