Projekbeskrivelse

Finsen Ejendomme Toldbodgade

 57 kWp solcelleanlæg monteret på tag dug

I 2016 fik erhvervsejendommen på Toldbodgade installeret et 57 kWp solcelleanlæg. Anlægget etableres for at forbedre bygningernes energiramme samt fremme Finsen Ejendommes CSR profil. Anlægget består af 207 monokrystallinske paneler fordelt på 5 tagflader. Finsen Ejendomme administrerer salget af strømmen til ejendommens mange lejere, som har mulighed for at købe den miljøvenlige strøm billigere end hos det traditionelle forsyningsselskab. Anlægget er tilsluttet 4 stk. højeffektive invertere som kan monitorere ydelsen ned på strengniveau.

Anlægsdata:

Paneltype: Polykrystallinsk 275 W
Antal paneler: 207 stk.
Inverter: 4 stk. 3 faset inverter
Montagesystem: Skinnesystem til tag dug
Panelplacering: Syd, øst og vest
Panelhældning: 0-25°
Anlægsareal: 340 m2
Samlet effekt: 56,9 kWp
Simuleret årlige effekt: 51.050 kWh
CO2 besparelse: 31.000 kg/år