SERVICE OCH JOUR

Genom att teckna ett löpande serviceavtal säkerställer du optimal drift under hela solcellssystemets livslängd.

SERVICE OCH JOUR

Genom att teckna ett löpande serviceavtal säkerställer du optimal drift under hela solcellssystemets livslängd.

SERVICEAVTAL

Effektgarantin på panelerna är vanligtvis 25 – 30 år. För att säkerställa optimal drift under hela anläggningens livslängd bör anläggningen löpande kontrolleras och servas. SolarFuture erbjuder servicepaket anpassas till kundens behov för att säkerställa anläggningens produktion under hela dess livstiden.

SolarFuture erbjuder allt ifrån enstaka inspektioner till fullständig övervakning av anläggningen. Med fullständig övervakning av anläggningen är det möjligt att teckna ett Fullserviceavtal som erbjuder garantier om maximal produktionsprestanda. Därmed behöver du inte oroa dig för om anläggningen producerar den utlovade mängden energi, detta garanteras av SolarFuture.

Kontakta oss så tar vi fram ett erbjudande med ett skräddarsytt serviceavtal till just er anläggning.

SolarFuture BAS-service

 • Översyn med servicerapport

 • Åtgärda fel och byte av defekta komponenter

SolarFuture DRIFT-service

 • Årlig översyn med servicerapport

 • Åtgärda fel och byte av defekta komponenter

 • Nätbaserad övervakning med kontinuerlig produktion och prestandakontroll

 • Larmrutin vid fel

SolarFuture FULL-service

 • Årlig översyn med servicerapport

 • Åtgärda fel och byte av defekta komponenter

 • Nätbaserad övervakning med kontinuerlig produktion och prestandakontroll

 • Larmrutin vid fel

 • Jour med kort inställelsetid

 • Produktionsgaranti

 • Försäkringslösningar mot skador och produktionsförluster