SOLCELLER
TIL TAGFLADER 

Et solcelleanlæg kan forbedre bygningens energiklasse og derved øge bygningens værdi. Til flade tage anvendes overordnet to løsninger, fastspændte- og ballastsystemer. Solcelleanlægget kan integreres i taget ved skråtage.

SOLCELLER
TIL TAGFLADER 

Et solcelleanlæg kan forbedre bygningens energiklasse og derved øge bygningens værdi. Til flade tage anvendes overordnet to løsninger, fastspændte- og ballastsystemer. Solcelleanlægget kan integreres i taget ved skråtage.

BALLASTSYSTEM

Efterhånden er det mest udbredte og anvendte ballastsystem, et såkaldt letvægtssystem. Fordelen ved denne løsning er, at man undgår at gennembryde tagets membran samtidig med udførelsen og materialepriserne er væsentlig lavere end ved det fastspændte system.

Letvægtssystemer forefindes enten, hvor panelerne er placeret stik syd, eller øst/vest.

Med henblik på at optimere egetforbruget, kan et øst/vest anlæg være den bedste løsning. Med et øst/vest anlæg bliver produktion spredt jævnt over hele dagen, fremfor ved det sydvendt anlæg, hvor den største produktion er midt på dagen. Den optimale løsning afhænger af forbrugsprofilen for den enkelte bygning.

Letvægtssystem har dog nogle begrænsninger. Egenvægten af anlægget er højere end ved fastspændt system, samtidig er den maksimale hældning på panelet 15°.

NRSH

Et solcelleanlæg producerer billigt miljøvenligt strøm uden afgifter og har en levetid på 30 år

FASTSPÆNDTSYSTEM

Mulighederne for fastspændte systemer er næsten ubegrænset. Oftest benyttes indfæstningsplader til at fastgøre systemet til taget og sikre at membranen forbliver tæt.

Fordelene ved et fastspændtsystem er lav egenvægt samtidig med det kan anvendes på stort set alle bygninger uafhængigt af bygnings højde og placering.

Södertälje

10 års garanti på anlæg og produktion

SKRÅTAGE

Et solcelleanlæg kan monteres på alle typer af skråtage, hvad enten det er eternit, tagsten, metal eller tagpap. Og det er muligt at integrere solcellerne i taget, så solceller og tagsten ligger i samme niveau.

Som oftest monteres anlægget ovenpå den eksisterende tagbelægning med montageudstyr tilpasset tagtypen.

Solbjerg Have