TEKNISKA KONSULTTJÄNSTER

Tekniska konsulttjänster och rådgivning så som projektutveckling och projektledning betyder för oss att vi ansvarar för hela processen från idé och projektering till färdig solcellsanläggning. Vi för samman kunskap om produkter och installationsentreprenader för att skapa inspirerande och hållbara solcellsanläggningar. Vi hjälper våra kunder att nå framgång!

TEKNISKA KONSULTTJÄNSTER

Tekniska konsulttjänster och rådgivning så som projektutveckling och projektledning betyder för oss att vi ansvarar för hela processen från idé och projektering till färdig solcellsanläggning. Vi för samman kunskap om produkter och installationsentreprenader för att skapa inspirerande och hållbara solcellsanläggningar. Vi hjälper våra kunder att nå framgång!

TEKNISKA KONSULTTJÄNSTER

  • Projektledning och Idéutveckling med analys
  • Kundanpassad och skräddarsydd design 
  • Upphandling
  • Urval och optimal kombination av komponenter 
  • Utveckling av den mest lämpliga systemlayouten 
  • Besiktning och revision 
  • Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet
  • Utbildning och seminarium
  • Forskning och utveckling inom förnybar solenergi

BERÄKNA OCH SIMULERA

Vilken storleken på anläggningen ger en specifik produktion eller hur många kWh kan produceras på ett visst område?

SolarFuture gör skisser och simuleringar och professionella beskrivningar i AutoCad samt skapar en simulering i PV Sol expert.

EKONOMISKA BERÄKNINGAR

Beräkna lönsamheten med en solcellsinvestering?

Genom detaljerade beräkningar tar SolarFuture fram en rapport som bland annat visar ditt framtida kWh-pris, avkastningen på ditt investerade kapital och återbetalningstiden för anläggningen.

HJÄLP MED ATT UTFORMA ANBUDSHANDLINGAR

Förbereda upphandlingsdokumenten i samband uppförandet av en solcellsanläggning.

SolarFuture kan bidra med beräkningar och dimensionering av anläggningen och förbereda med en detaljerad projektbeskrivning innehållande ett kvalificerat urval av de bästa och mest lämpliga produkterna.

MONTERA SOLCELLER

SolarFuture projektledare har lång erfarenhet av att bygga alla typer av solcellsanläggningar. Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och leverantörer har vi tillgång till kvalificerad erfaren arbetskraft för alla typer av projekt.